08-02-10

Vilvoorde schendt niet wooncode maar Europees recht

Verschillende media berichtten dat de wooncode opnieuw onder vuur ligt in Vilvoorde. De sociale huisvestingsmaatschappij wil er elf sociale appartementen verkopen aan de stad Vilvoorde, die aan de toekomstige kopers-bewoners een taalvoorwaarde oplegt. Ze moeten, zo lezen we in De Standaard, over een minimale kennis van het Nederlands beschikken. Dat was buiten de inspectie van het Departement Ruimtelijke Ordening gerekend, met een immer bijzonder alert en principieel ambtenaar aan het hoofd. De inspectie heeft de verkoop geschorst omwille van de taalvoorwaarde.

Ik vrees dat de inspectie gelijk heeft. Het is niet legaal een taalvoorwaarde op te leggen bij de verkoop van een onroerend goed, ook al betreft het de verkoop van een sociaal appartement door een lokale overheid. Het Europees recht verbiedt discriminatie op basis van nationaliteit tussen EU-inwoners, ook impliciete discriminatie. En dat een taalvoorwaarde opleggen een vorm van impliciete discriminatie inhoudt tussen EU-burgers, daarover bestaat weinig twijfel op grond van de jurisprudentie. Dat kan men betreuren, want ongetwijfeld zijn de motieven van het Vilvoordse bestuur edel: verhinderen dat de huisvestingsmaatschappij openbaar moet verkopen, en in het verleden heeft dat er al toe geleid dat huisjesmelkers appartementsgebouwen verwierven.

Bovendien is het streven van het stadsbestuur in Vilvoorde om het Nederlands karakter te bewaren en versterken een streven dat door de Vlaamse overheid en zowat alle Vlaamse politieke partijen gedeeld en gestimuleerd wordt. Verschillende voorbeelden uit recente Vlaamse decreetgeving koppelen inderdaad een taalvoorwaarde aan een sociaal voordeel. Denk maar aan het inwerkingsdecreet, het inburgeringsdecreet en inderdaad, de wooncode.

Maar de verkoop van een onroerend goed door een overheid valt niet onder de wooncode. De wooncode is er voor de sociale huursector, niet voor de koopsector. Bovendien vraagt de wooncode geen taalkennis, maar de bereidheid, het engagement van de toekomstige sociale huurder om Nederlands te willen leren. De kandidaat-huurder moet zich met andere woorden inschrijven voor een cursus Nederlands voor anderstaligen. En doet hij dat niet vóór de toewijzing van de sociale huurwoning, of vóór de proefperiode die vastgesteld is in het huurcontract, dan kan de huurwoning nog geweigerd worden of het contract verbroken.

De wooncode voor de sociale huursector doorstond al de toets van het (Belgisch) Grondwettelijk Hof. Dat zag er geen discriminatie in, en ook geen schending van Europese rechten.

Hoe komt het nu dat die verkoop in Vilvoorde door de Inspectie RWO wordt geschorst, terwijl ze ongemoeid gelaten wordt door de toezichthoudende overheden van het gemeentebestuur, de provinciegouverneur, het Agentschap voor Binnenlands Bestuur of minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois? Daar is een politieke en een juridische uitleg voor: de juridische bestaat erin dat het toezicht op de lokale besturen een klachtentoezicht is. De toezichthoudende overheden kunnen ervoor kiezen geen schorsings- of vernietigingsprocedures te starten tegen beslissingen van lokale overheden waar een geurtje aan zit, indien ze niet gevat worden door een of andere klacht tegen zo’n beslissing binnen een bepaalde periode. Indien zo’n klacht binnen een periode uitblijft, wordt de beslissing onaanvechtbaar voor de toezichthoudende overheid (wie zich te kort gedaan voelt, kan dan wel nog altijd naar de burgerlijke rechtbank stappen). Daarom hebben de vorige en de huidige ministers van Binnenlands Bestuur en hun administraties Vilvoorde totnogtoe ongemoeid gelaten. En ook natuurlijk omdat het hen politiek beter uitkwam niet te moeten ingaan tegen een politiek streven van het stadsbestuur waar alle Vlaamse politieke partijen het mee eens zijn.     

10:24 Gepost door peter in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |

Commentaren

En wat met "wonen in eigen streek"??? Beste,
Ik ben vlaming en woon in Brussel, wel wil ik naar Vilvoorde komen wonen krijg ik te horen bij de notaris dat aangezien ik een goedkope woning aanschaf (-200000€) ik een band moet kunnen aantonen met Vilvoorde!!! Mijn vader woont al 20jaar in Machelen("plakt" aan Vilvoorde) evenals mijn broer, ook werk ik als vrijwilliger RK in Vilvoorde maar dat zou niet genoeg zijn. In mijn geval is dat geen discriminatie??? Waarom verhuis ik : omdat er in Brussel in mijn prijsklasse niets te koop is, wordt ik nu dan afgestraft?? Ik had het vroeger al moeilijk om mijn dochter in de vlaamse school in Schaarbeek in te schrijven, waar ze nochtans prioritair was, omdat de school vol zat (klassen max bereikt) voor het kort te houden, zien jullie de "kafkaanse-situatie" hoewel alles natuurlijk goed bedoeld is , en ik in mijn eigen land mijn eigen Vlaanderen, want zoals iedereen weet Brussel ook Vlaanderen is, me gediscrimineert voel!

Gepost door: Leeuw | 16-04-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.