08-02-10

De grote Luc Van den Brande-show!

De sympathieke gewezen Vlaamse minister-president Luc Van den Brande wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT. Een betere voordracht kon CD&V niet doen. Van den Brande is in de ogen van velen dan misschien een politicus uit het verleden, maar ik verzeker u, met een door weinigen vermoede toekomst voor zich.

 

Wie de man als geestig tafelcauseur heeft meegemaakt op de asperge-feestdissen voor de Wetstraat-pers (ik geef het toe, de VTM had toen nog zijn plechtige communie niet gedaan), weet dat hij als stand up comedian een veel groter talent was dan zijn opvolgers als minister-president. Hij was ongetwijfeld beter dan Yves Leterme, wiens hilarische blunders iedereen nog wel kent, maar die nooit heeft leren acteren. En Van den Brande zou zelfs Kris Peeters achter zich laten in de Comedy Casino Cup. Al zou die laatste het wel beter doen in een wedstrijd naäpen zoals Michael op de VTM, bijvoorbeeld van George Clooney.

 

Het probleem waar de politicus in minister-president Luc Van den Brande toen, in de tijd dat Jean-Luc Dehaene nog premier was, vooral mee worstelde, was een beetje te vergelijken met het probleem van de Open Vld vandaag, voor wie tenminste Bart Brinckman van De Standaard ernstig neemt: “helaas hecht niemand geloof aan haar communautaire standpunten”. Maar zijn disgenoten aan het lachen brengen, dat kon Van den Brande als de beste!

 

De komiek in Van den Brande had spijtig genoeg ook een handicap: stop een micro onder zijn neus, zet een camera op zijn gezicht, en hij verkrampt. Dan krijgt hij alleen nog wetstratees uit zijn keel geperst, trekt hij zijn gezicht in een onsympathieke serieux zoals hij meent dat het een Leider past, laat hij zijn hond tijdens het interview ongestraft rollebollen met een rubberen haan, enfin wordt hij de Vlaamse Gauleiter zoals de kwade tongen in de Wetstraatpers hem zeer ten onrechte noemden.

 

Als voorzitter van de VRT krijgt hij nu elke gelegenheid om zich te oefenen in micro- en camerabestendigheid. En krijgt hij ook een forum om Vlaanderen en de wereld kennis te laten maken met zijn grote inzichten en geweldige uitzichten. Totnogtoe kreeg hij die grote inzichten en uitzichten alleen kwijt in het Comité van de Regio’s, een orgaan dat ergens opereert onder de vleugels van de Europese Unie en waar totnogtoe weinigen buiten de Wetstraat van hadden gehoord.

 

In de Wetstraat is het al lang geweten wat een grote staatsman Van den Brande wel is. Ter illustratie raden we u stellig de lectuur aan van een recente vierkleurenbrochure uitgegeven door dit Comité van de Regio’s, getiteld “Politieke resultaten van het Comité van de Regio’s onder het voorzitterschap van Luc Van den Brande”. Het eerste deel van de titel, tot en met het woordje Regio’s is vet gedrukt, de rest, bescheiden als Van den Brande van nature is, staat vanzelfsprekend magertjes op de voorpagina gedrukt.

 

De brochure telt liefst 20 pagina’s vol politieke resultaten, afgewisseld met 26 foto’s. Op vijf van die foto’s is Luc Van den Brande niét herkenbaar terug te vinden, althans niet met onze ogen die zich al door een leesbril laten bijstaan. Geef toe, een score van meer dan 80%, waarmee hij zeker een grote onderscheiding zou hebben behaald in het rapport van De Standaard over de Vlaamse politici! Toch tenminste op het onderdeel "communicatie".

Maar wat een formidabele politicus moet Luc wel niet geweest zijn, daar in dat Europese gremium, als dit beslist een brochure aan je voorzitterschap te wijden! En wat een geweldige tijden staan de VRT nu met zo’n voorzitter te wachten, eens hij voldoende geoefend is om zijn cameraverlamming te overwinnen. Eindelijk een alternatief voor de heruitzendingen van “De Jos Bosmans Show” uit het Peulengaleis!

15:36 Gepost door peter in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |

Vilvoorde schendt niet wooncode maar Europees recht

Verschillende media berichtten dat de wooncode opnieuw onder vuur ligt in Vilvoorde. De sociale huisvestingsmaatschappij wil er elf sociale appartementen verkopen aan de stad Vilvoorde, die aan de toekomstige kopers-bewoners een taalvoorwaarde oplegt. Ze moeten, zo lezen we in De Standaard, over een minimale kennis van het Nederlands beschikken. Dat was buiten de inspectie van het Departement Ruimtelijke Ordening gerekend, met een immer bijzonder alert en principieel ambtenaar aan het hoofd. De inspectie heeft de verkoop geschorst omwille van de taalvoorwaarde.

Ik vrees dat de inspectie gelijk heeft. Het is niet legaal een taalvoorwaarde op te leggen bij de verkoop van een onroerend goed, ook al betreft het de verkoop van een sociaal appartement door een lokale overheid. Het Europees recht verbiedt discriminatie op basis van nationaliteit tussen EU-inwoners, ook impliciete discriminatie. En dat een taalvoorwaarde opleggen een vorm van impliciete discriminatie inhoudt tussen EU-burgers, daarover bestaat weinig twijfel op grond van de jurisprudentie. Dat kan men betreuren, want ongetwijfeld zijn de motieven van het Vilvoordse bestuur edel: verhinderen dat de huisvestingsmaatschappij openbaar moet verkopen, en in het verleden heeft dat er al toe geleid dat huisjesmelkers appartementsgebouwen verwierven.

Bovendien is het streven van het stadsbestuur in Vilvoorde om het Nederlands karakter te bewaren en versterken een streven dat door de Vlaamse overheid en zowat alle Vlaamse politieke partijen gedeeld en gestimuleerd wordt. Verschillende voorbeelden uit recente Vlaamse decreetgeving koppelen inderdaad een taalvoorwaarde aan een sociaal voordeel. Denk maar aan het inwerkingsdecreet, het inburgeringsdecreet en inderdaad, de wooncode.

Maar de verkoop van een onroerend goed door een overheid valt niet onder de wooncode. De wooncode is er voor de sociale huursector, niet voor de koopsector. Bovendien vraagt de wooncode geen taalkennis, maar de bereidheid, het engagement van de toekomstige sociale huurder om Nederlands te willen leren. De kandidaat-huurder moet zich met andere woorden inschrijven voor een cursus Nederlands voor anderstaligen. En doet hij dat niet vóór de toewijzing van de sociale huurwoning, of vóór de proefperiode die vastgesteld is in het huurcontract, dan kan de huurwoning nog geweigerd worden of het contract verbroken.

De wooncode voor de sociale huursector doorstond al de toets van het (Belgisch) Grondwettelijk Hof. Dat zag er geen discriminatie in, en ook geen schending van Europese rechten.

Hoe komt het nu dat die verkoop in Vilvoorde door de Inspectie RWO wordt geschorst, terwijl ze ongemoeid gelaten wordt door de toezichthoudende overheden van het gemeentebestuur, de provinciegouverneur, het Agentschap voor Binnenlands Bestuur of minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois? Daar is een politieke en een juridische uitleg voor: de juridische bestaat erin dat het toezicht op de lokale besturen een klachtentoezicht is. De toezichthoudende overheden kunnen ervoor kiezen geen schorsings- of vernietigingsprocedures te starten tegen beslissingen van lokale overheden waar een geurtje aan zit, indien ze niet gevat worden door een of andere klacht tegen zo’n beslissing binnen een bepaalde periode. Indien zo’n klacht binnen een periode uitblijft, wordt de beslissing onaanvechtbaar voor de toezichthoudende overheid (wie zich te kort gedaan voelt, kan dan wel nog altijd naar de burgerlijke rechtbank stappen). Daarom hebben de vorige en de huidige ministers van Binnenlands Bestuur en hun administraties Vilvoorde totnogtoe ongemoeid gelaten. En ook natuurlijk omdat het hen politiek beter uitkwam niet te moeten ingaan tegen een politiek streven van het stadsbestuur waar alle Vlaamse politieke partijen het mee eens zijn.     

10:24 Gepost door peter in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |