28-05-10

Wel Dos Cervezas, niet een resolutie over olieramp

Ik voelde me deze ochtend ontgoocheld in mijn krant, toen ik het artikel las over het debat in het Vlaams Parlement over de schlager Dos cervezas por favor. Niet alleen De Standaard bracht daarover verslag trouwens. De toon van de berichtgeving was in alle media wel dezelfde: waar houdt het Vlaams Parlement zich in godsnaam mee bezig?

Daar kan men inderdaad over redetwisten. Elke week zie ik in de agenda van het Vlaams Parlement wel onderwerpen opduiken waarvan ik me de relevantie afvraag. Ik durf wedden dat ik me ook over onderwerpen in de agenda’s van de Kamer, de Senaat of het Europees Parlement soortgelijke vragen zou stellen. Niet over al die onderwerpen wordt door de media bericht. Gelukkig maar. Als het over Dos cervezas por favor wel gebeurt, betekent dit dat de redacties geoordeeld hebben dat hun artikels zullen worden gelezen. Over sommige irrelevante, triviale aangelegenheden stellen sommige volksvertegenwoordigers vragen in het Parlement, net omdat ze erop hopen dat de media over die ongein verslag zullen doen, net omdat de journalisten die dat verslag maken, hopen dat ze met hun artikels bij hun publiek bijval zullen oogsten. In werkelijkheid besmetten de politici zelf hierdoor de politiek met antipolitiek, en de media verspreiden die antipolitiek verder. Binnenkort komen er dan weer politici klagen over het gebrek aan geloofwaardigheid van de politici en het lage vertrouwen in de politiek, waarvoor de media dan hun kolommen zullen openen, en er nog wat commentaren en analyses bovenop doen.

Mijn ontgoocheling zit nog wat dieper. Vanmorgen hoorde ik ook op de radio dat operatie Top Kill in de Golf van Mexico mislukt is. Dat is heel slecht nieuws, ik hoef jullie daarvan niet te overtuigen. Heel veel mensen, ook in Vlaanderen, volgen het nieuws over de reusachtige catastrofe die in een zee ver weg maar niet gestopt geraakt. Ook dat was aan de orde, woensdag in het Vlaams Parlement. Op initiatief van een jong en onbekend volksvertegenwoordiger uit de oppositie heeft  het Vlaams Parlement toen eenparig een resolutie aangenomen over die ramp. De volksvertegenwoordiger nam dit initiatief omdat ze zich van de ramp met de Exxon Valdez uit 1989, de tot voor kort grootste olieramp uit de geschiedenis, haar verdriet als tienjarig meisje herinnert om het beeld van een met olie besmeurde vogel. Met de resolutie wou ze een stem geven aan al die Vlamingen die bezorgd zijn om de gevolgen van wat nu de grootste olieramp is geworden. Daarvoor dient in een parlement het instrument van de resolutie. En ze wou er de Vlaamse regering, die onder het naderende Europees voorzitterschap van België, de EU-Raad voor Milieu zal voorzitten, mee oproepen om met de EU te ijveren voor striktere veiligheidsmaatregelen bij boringen in de diepzee, via de daarvoor bevoegde instanties onder het VN-verdrag over de Zee van 1982.

Hoe langer het duurt om het lek te dichten, hoe zwaarder de gevolgen voor mensen, fauna en flora over een almaar uitdeinend gebied en hoe duidelijker het wordt dat het vermijden van zo’n nieuwe rampen een verantwoordelijkheid van de wereldgemeenschap is die niet mag overgelaten worden aan individuele staten laat staan aan oliemaatschappijen. Spijtig genoeg vond geen enkele redactie, op een telex van het persagentschap Belga na, het nieuws over die resolutie ook maar enkele regels of seconden aandacht waard. Resoluties waartoe het initiatief van de oppositie komt en die eenparig worden goedgekeurd, zijn nochtans minder dagelijkse kost in het Vlaams Parlement dan triviale vragen. Het uitblijven van aandacht in de media maakt het de Vlaamse regering nu ook gemakkelijker om de opdracht van het Vlaams Parlement naast zich neer te leggen. Een lot dat wel meerdere goedbedoelde resoluties beschoren is. En dat stellen sommige media - terecht – aan de kaak, het tast immers de geloofwaardigheid van de politiek aan.

 

11:32 Gepost door peter in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |

05-05-10

wat Vlaanderen kan doen om olierampen te voorkomen

Open Vld, LDD en Groen! willen herhaling milieuramp in Golf van Mexico voorkomen

 

In de Golf van Mexico stroomt door de ramp met de Deepwater Horizon 800.000 liter olie per dag de zee in. Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vragen Open Vld, LDD en Groen! aan de Vlaamse regering om tijdens het Belgische EU-voorzitterschap initiatieven te nemen om de onverantwoorde risico’s met olieboorplatformen in de diepzee zoveel mogelijk te beperken.

 

De ramp in de Golf van Mexico wordt waarschijnlijk de grootste milieuramp uit de geschiedenis. Volgens BP, de eigenaar van de oliebron, kan het nog drie maanden duren voor de lekken gedicht zijn. De oliemaatschappij probeert nu een stolp te bouwen die over het grootste lek moet komen, maar geeft zelf toe dat dit op zo’n grote diepte nog nooit is uitgeprobeerd. De economische schade en de milieuschade lopen inmiddels op. Deskundigen vrezen de uitroeiing van bepaalde diersoorten. De gevolgen voor de biodiversiteit zijn enorm.

 

De grote diepte van anderhalve kilometer maakte het uiterst moeilijk om de lekken te dichten.De technologie van vandaag maakt het mogelijk steeds dieper in zee naar olie te boren, maar is blijkbaar niet in staat een lek zo diep gelegen snel te dichten. In de Golf van Mexico bevinden zich naar schatting 3.500 boorplatformen. Gwenny De Vroe meent dat we ons vragen moeten stellen bij het risico dat de natuur wereldwijd met deze installaties loopt.

 

Noorse experts stellen dat de Amerikaanse wetgeving, in tegenstelling tot de Noorse en de Braziliaanse, geen reservesysteem verplicht voor de veiligheidsklep die na de explosie van de Deepwater Horizon de boorput had moeten afsluiten. De Amerikaanse president Barack Obama laat nu onderzoeken of de veiligheidsmaatregelen wel volstaan.

 

Iedereen is verantwoordelijk voor onze planeet

 

Heeft Vlaanderen daar wat over te vertellen? Op het eerste gezicht niet. Het Vlaams Parlement heeft geen bevoegdheden of middelen om de milieuramp ook maar een beetje kleiner te maken. Maar de schaal van de ramp laat Vlaanderen niet onberoerd. Ze stelt de hele wereldgemeenschap voor de verantwoordelijkheid om herhalingen van zo’n catastrofes waar mogelijk te vermijden.

 

“Vlaanderen staat binnenkort op een sleutelpositie om de bezorgdheid van de wereldgemeenschap een stem te geven”, meent Gwenny De Vroe. Vanaf 1 juli is België voorzitter van de Europese Unie. Milieu is in het federale België een gewestbevoegdheid. De Vlaamse minister van Milieu krijgt tijdens het Belgische EU-voorzitterschap de eer de Europese Raad van ministers voor te zitten. Het zou mooi zijn moest de Vlaamse regering van die gelegenheid gebruik maken om de Europese Unie hierover stelling te laten innemen. “Op onze aarde waar we met steeds meer mensen in een steeds kwetsbaardere omgeving leven, is iedereen verantwoordelijk”, besluit De Vroe. “Niet alleen voor zijn tuintje, maar ook voor zijn omgeving, zijn brede omgeving.” 

Open Vld, LDD en Groen! dienen daarom tijdens de plenaire vergadering van vandaag 5 mei bij hoogdringendheid een actualiteitsresolutie in.

11:27 Gepost door peter in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |