04-05-12

Het verdriet van de spaarders-vennoten van Arco

Ten laatste half mei moet de regering Di Rupo haar antwoord bezorgen op de bezwaren van de Europese Commissie tegen de waarborgregeling voor de coöperanten van Arco. Deze regeling beschouwt de Arco-coöperanten als spaarders. Ze kan de overheid tot maximaal anderhalf miljard euro kosten. De zowat 800.000 coöperanten van deze financiële instelling van de christelijke arbeidersbeweging volgen de saga met een bang hartje.

De regeling werd door de federale regering Leterme in 2008 toegestaan maar was meteen controversieel. Volgens sommigen zijn de coöperatieve aandeelhouders van Arco, dat na het failliet van Dexia in vereffening is gegaan, échte aandeelhouders. Dus dienen zij zoals de andere aandeelhouders van de over kop gegane bank hun verlies maar te incasseren. Om dit via juridische weg af te dwingen, stapte bijvoorbeeld de Vlaamse Federatie van Beleggers naar de Raad van State. En de Europese Commissie startte een onderzoek.

Vorige maand kwam Europees Commissaris Joaquin Almunia met zijn bikkelharde kritiek.  Wantrouwen wordt bij veel Arco-spaarders stilaan wanhoop. De Standaard  schreef op 14 april: De Arco-coöperanten moeten beginnen vrezen dat ze hun geld nooit of slechts gedeeltelijk zullen terugzien.

Leterme, meldde de krant verder,  verklaarde dat hij niet verbaasd was door het standpunt van Europa, al verdedigt hij wel de regeringsbeslissing met het argument dat een “run on the bank” moest worden vermeden. De ACW-minister van Financiën, Steven Vanackere, wilde niet veel commentaar kwijt. Al citeerde de krant wel zijn woordvoerder, die slechts woorden van begrip voor de positie van zijn minister aanvoerde: geen gemakkelijke klus, want de commissie heeft een duidelijk antwoord geveld. Bij het ACW kon niemand op enige reactie worden betrapt.  

Worden de Arcopar-spaarders-vennoten, onder wie ikzelf en mijn gezin van vier coöperanten, in de steek gelaten? Daar heeft het veel van weg, al zal het nog een jaar of twee, drie duren vooraleer het doek over Arco helemaal is gevallen. Eerlijk gezegd, ik was verrast te vernemen dat Arco in vereffening ging omwille van de ondergang van Dexia en meer nog, dat die oude Arcopars, waar al jarenlang geen stortingen meer op kunnen worden gedaan,  wel eens volslagen waardeloos zouden kunnen zijn.

Een liberale Arcopar-vennoot?

Eerst een woordje uitleg over hoe een liberaal in deze nest is verzeild. Het woord nest is een sleutelwoord.  In 1963 werd ik als oudste van vier geboren in een katholiek gezin zoals er toen nog zovele waren. Mijn moeder was erg actief in de lokale afdeling van de KAV, de katholieke arbeidersvrouwen. De gouden jaren zestig hebben de arbeidersgezinnen, meestal nog met één kostwinner, welvaart, welzijn en emancipatie gebracht. Ik herinner me de intrede van een reusachtige wasmachine, een diepvries, de kleurentelevisie. Ik voelde me de koning te rijk met een tweedehandse koersfiets, ook al sloeg het stuur altijd scheef, wat het me onmogelijk maakte om zoals Eddy Merckx beide handen in de lucht te steken als ik eens eerst over de streep reed. Er waren ruime sociale voorzieningen die nog openstonden voor de middenklasse, zoals sociale huisvesting of studiebeurzen. Ik heb mijn KUL-diploma aan zo’n beurs te danken.

De hogere levensstandaard van mijn ouders maakte me ook eigenaar van een spaarboekje bij de BAC, de coöperatieve bank van de christelijke arbeidersbeweging. In mijn kinderjaren fietste ik samen met mijn moeder naar Jean, om het nieuwjaarsgeld op het spaarboekje te storten.  Het bankkantoor van Jean was niet meer dan een kast en een tafel in de woonkamer van het rijhuis waar hij woonde. BAC evolueerde nadien wel tot een volbloed bank, Bacob, met zelfs een filiaal in ons dorp.

Tijdens mijn legerdienst had ik een zichtrekening nodig. Daar ontsnapte ik aan de zuil en koos voor de ASLK, omdat die bank letterlijk het meest nabij was. Een nieuwe bankkaap dient zich aan als je een hypothecaire lening moet afsluiten voor de aankoop van een woning. Mijn vader raadde me aan banken te vergelijken. ‘En ga ook eens bij Pieter op de Bacob langs’, zei mijn moeder.

De bank van Pieter won het (commerciële) pleit. Eerlijk gezegd, tot tevredenheid van mezelf en mijn vrouw, want we kenden Pieter en we vertrouwden hem. Mijn vrouw was ook uit een katholiek nest gekropen. Ze had bovendien als monitrice op de jeugdkampen van de CM (Christelijke Mutualiteiten) haar boezemvriendin Geneviève ontmoet, die bij een Bacob-kantoor in de buurt aan de slag was gegaan. Ter attentie van sommige papenvreters die de christelijke arbeidersbeweging verwarren met een broeinest van samenzweringen, nooit deed iemand er moeilijk over dat ik niet van hun gedacht was, zoals heel het dorp aan de verkiezingslijsten had gezien. De rekeningen waarop onze lonen werden gestort, moesten wel verhuizen.

Beste appeltje voor de dorst

Ergens in 1986 was ik in het bezit geraakt van de eerste coöperatieve aandelen, toen nog van Groep C.  Ze werden door Bacob verkocht als een spaarboekje met een hogere opbrengst dan een gewoon spaarboekje en veel voordelen als “coöperateur”, in die tijd voor mij een nieuw woord. Er waren aan dat coöperateurschap wel beperkingen verbonden. Je kan het gespaarde geld niet zomaar wanneer je wil terug afhalen. Je kan ook niet zomaar geld bijstorten. Elk gezinslid kan wel afzonderlijk coöperateur worden. En het dividend is beperkt tot maximaal 6 procent.

Zo lijfden Pieter, en later Veerle en Luc ons hele gezin in bij wat  nu Arco is. Vanuit een naburig Bacob-kantoor verzekerde Geneviève met een doorslaggevend argument dat de Arco’s voor ons de best mogelijke spaaroptie op langere termijn waren: wij hebben ze ook. We zagen de Arcopars als ons appeltje voor de dorst. Bruikbaar als de kinderen zouden verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Veiliger dan een belegging in normale aandelen, want aandelen, dat vonden we een te hoog risico. Je kan er meer mee winnen, maar je kan er ook snel je zuurverdiend spaargeld mee verliezen. Wij hadden geen zin om die aandelenkoersen permanent in de gaten te moeten houden.

Concreet bezitten we Arcopar-aandelen van het type C. Of correcter: Arco-boekjes met een jaarlijks “uittreksel uit het vennotenregister”, want de Arcopars zijn geen “fysieke” aandelen. Volgens de website van Arcopar hebben ze een nominale waarden van € 49, is de onderschrijvingsperiode al verstreken sedert begin maart 2001, en kan je maximaal 35 van die aandelen bezitten. Het laatste dividend dat werd uitgekeerd, bedroeg 3% (boekjaar 2010-2011). Volgens het laatste uittreksel (van 1 april 2011, echt waar) is mijn Arco-boekje  € 3.042,36 waard. De Arcopars van mijn vrouw hebben een vergelijkbare waarde, die van de kinderen ongeveer 400 euro minder. Samen ruim € 11.000.

Vertrouwensbreuk

Ik ben kwaad op de leiding van het ACW. Die drong via Arco aan de tafel van Dexia voortdurend aan op zo hoog mogelijke dividenden en stimuleerde zo de waanzinnige risicocultuur die de laatste jaren het handelsmerk van Dexia werd, schreef Johan Van Overtveldt in Knack (25 april). De bittere waarheid zou er wel eens op kunnen uitdraaien dat onder meer de Arco-vertegenwoordigers in Dexia het zuurverdiende zogenaamd veilige spaargeld van de Arco-vennoten hebben weggespeculeerd . Dat deze vennoten stuk voor stuk piepkleine spaarders zijn, grote bedragen kon je immers niet kwijt in Arcopars, maakt het nog erger.

De Arcopar-coöperanten zijn vooral werkmensen die lang geleden via de vakbond ACV, het ziekenfonds CM, de al genoemde KAV of haar mannelijke tegenvoeter KWB, de christelijke gepensioneerdenbond of andere sociaal-christelijke verenigingen in het zakelijk web van de christelijke arbeidersbeweging verstrikt geraakten, of zich welgevallig lieten verstrikken.  Ik veronderstel dat voor deze loyale werkmensen de kortingen en voordelen bij andere zuilorganisaties die ze als Arcopar-vennoot kregen een grotere rol speelden dan bij mijzelf. Ik was al als jongvolwassene een vreemde eend in de beweging geworden en koos mijn lidmaatschappen enkel op grond van objectieve (service, kostprijs en kwaliteit) overwegingen. Op dat van CM na dan, waarvoor de emotionele binding van mijn vrouw als monitrice de doorslag gaf.

Toch voel ik me niet echt een uitzondering. Van die 800.000 coöperanten ben ik zeker niet de enige die in het stemhokje de weg naar de CVP of CD&V verloren is (eerlijk gezegd, ondanks mijn groot respect voor het engagement van vele politici van ACW-signatuur ben ik die ook nooit ingeslagen).

Revanchisme ongepast

Daarom vind ik het revanchisme en de stemmingmakerij tegen de Arco-deal die bij de concurrenten van CD&V vandaag wel eens oprispen, ongepast. Natuurlijk hebben die concurrenten bij stembusslagen, bij sociale conflicten, bij regeringsonderhandelingen of in het bestuur op elk niveau jarenlang moeten sakkeren en opboksen tegen de macht van de vertegenwoordigers van de christelijke arbeidersbeweging.  Ook nu drijft niet enkel in de politiek maar ook in de media de kritiek boven dat de waarborgregeling beklonken is in een sfeer van gekonkelfoes tussen de zuil en zijn ministers in de regering, een deal waarbij de zuil op kosten van de hele samenleving de reddingsboei kreeg voor haar eigen coöperanten. Groepsegoïsme dus.

Op grond van mijn eigen verhaal meen ik dat leedvermaak of wraakgevoelens misplaatst zijn en zelfs tegen het algemeen belang indruisen. De Arcopar-aandeelhouders bezitten die boekjes, zoals hierboven gesteld, al jaren (ikzelf sedert 1986), er kan al jaren niet meer op ingetekend worden (bij mij al niet meer sedert 2001) en de opbrengst is al jaren beperkt tot een opgespaard dividend. Ik denk dat het aantal kiezers van CVP en later van CD&V bij die 800.000 Arco-vennoten jaar na jaar is afgenomen, recht evenredig met de neergang van de Vlaamse christendemocraten in het gehele Vlaamse electoraat.

Wie dus, zoals Jan Jambon (N-VA), bij het bekendraken van de onrustwekkende mare van Almunia uitroept dat dit “goed nieuws is voor de Belgische belastingbetalers” (aangezien ze, indien de commissaris gelijk krijgt, verlost zouden zijn van de waarborg ter waarde van maximaal 1,5 miljard euro), schoffeert waarschijnlijk een flink deel van zijn eigen kiezers.

En er is nog iets: de reden die Leterme aanhaalde om de waarborgregeling toe te staan, een “run on the bank” Dexia vermijden, staat vandaag nog evengoed overeind ten aanzien van haar opvolger, de staatsbank Belfius. Het geschokt vertrouwen van de Arco-vennoten in de Arco-leiding, dus het ACW, zou wel eens kunnen uitmonden in een financiële wraak die Belfius treft. De Arco-coöperanten zouden volgens ramingen immers een kwart van het spaargeld van de gewezen Dexia Bank bezitten.  Zou het goed nieuws zijn voor de belastingbetalers indien de bedrogen Arco-spaarders-coöperanten massaal hun spaarrekeningen bij Belfius opzeggen? Nog altijd vrezen de werknemers van Belfius, die zoals zovelen in de banksector al wat herstructureringen te verwerken hebben gekregen, voor hun job.

Vertrouwen in de instellingen, zoals je bank, is een kostbaar en zeldzaam goed geworden in onze democratische samenleving die in Brussel de Europese keizers van vandaag herbergt.  De vruchtbare grond waarop de Europeanen sinds decennia vaste voet meenden te hebben, is aan het schuiven. Terwijl de wereld in een ijltempo verandert, groeien ook in Vlaanderen het onbehagen en het  wantrouwen. En wijkt het mededogen, zoals de middenklasse uit de sociale woningen. De arbeiders en hun kinderen die zich hebben opgewerkt, geëmancipeerd en ontwikkeld, dankzij een politiek die veelal gegrondvest was op de idealen en de mobilisatiekracht van de christelijke arbeidersbeweging, stellen vast dat de toekomst niet meer lacht en de leiding honteus zwijgt. Welk verhaaltje moeten Pieter, Veerle, Luc en Geneviève vandaag vertellen?

Commentaren

Peter,

Ik vind je bijdrage over de arco-coöperanten goed. Het beschrijft wat waarschijnlijk heel vele coöperanten voelen en denken. Bedankt. Ik vond het interessant om dit te lezen. Succes met je blog.

Gepost door: Dominiek Van Dooren | 07-05-12

Reageren op dit commentaar

Dag Peter,

Met belangstelling heb ik je bijdrage over Arcopar gelezen. Je hebt dat allemaal voortreffelijk verwoord.
Ik stuurde volgende lezersbrief naar De Standaard en naar Knack.
Benieuwd of ze die zullen publiceren.
Hier de inhoud van mijn lezersbrief:

Ons gezin heeft voor 8708 euro Arcopar-'aandelen'.
Zoals ons gezin zijn er blijkbaar duizenden.
In de meeste pers kunnen we op weinig mededogen rekenen.
Europa maakt ondertussen brandhout van de waarborgregeling door de Belgische staat.
‘De financiële coöperatieven lijken niet van systemisch belang
voor de Belgische economie’, klinkt het.
We zien het al aankomen.
De regering kan zich binnenkort verschuilen achter boze stiefmoeder Europa.
'We mochten jammer genoeg niet uitbetalen van Europa ...'
Daar gaat dan je appeltje voor de dorst.
Daarom deze oproep aan alle gedupeerden van Arco:
Zorg dat Arco wel van 'systemisch belang' is voor de Belgische economie en zeg Belfius vaarwel. Haal er tenminste je spaargeld (als je nog wat hebt...) weg!
Gedupeerden die het ook niet meer kunnen aanzien en acties willen ondernemen:
Twijfel niet en neem contact op met ondergetekende:
Paul Thijs
paul.thijs@telenet.be

Vele groeten en misschien kunnen we samen overgaan tot actie ?...

Gepost door: Paul Thijs | 10-05-12

Reageren op dit commentaar

Dag Peter,

Ik heb ook uw bijdrage met veel aandacht gelezen, en u hebt dat heel goed gedaan, dit zal voor
veel coöperanten een hart onder de riem steken en hopen dat wij daarmee onze centen zullen
terug krijgen, ik zou het zeer erg vinden moesten zij onze zuur verdiende centjes afpakken!
Ik ben er ook toen "BAC" van in de jaren 80 bij, toen hebben wij, mijn vrouw en onze 2 dochters en ik zelf,
voor elk toen was 4x70.000 Bfr Arcopar + achteraf 5 à 6 jaar nadien kwamen zij met een voorstel
van " Arcofin " dit was ook nog eens 4x 50.000 Bfr. onze dochters hebben daar ook hun spaarcentjes
ingestoken, dus in zijn geheel gaat het bij ons samen ook om een bedrag van +/- ruim 11.000 € .
Ik blijf voorlopig nog bij Dexia, omdat ik denk als je nu daar weg zou gaan dat zij dan niets meer voor
u zullen doen ( denk ik ) indien niet zal ik ZEKER OOK VAARWEL ! ZEGGEN tegen "BELFIUS" Op hoop van zegen
op een goeie afloop, het zou MOETEN want het was " VEILIG " je kon toen uw geld zeker niet verliezen!

Walter.

Gepost door: De Ryck Walter | 11-05-12

Reageren op dit commentaar

Best Peter, formidabel en helder geschreven. Top. Bedankt.
Ik was op zoek naar zulke schrijven en googlede tot ik bij jou artikel kwam. Ik ben 52 jaar en kan uw verhaal spiegelen op het mijne. Momenteel heb ik een 'slapende rekening' bij belfius en een'vaste' bij BNPparisbas.
oOIT DROOM IK OM OP DE SLAPENDE REKENING VOOR 6000 EURO IN HET ROOD TE STAAN EN ZEGGEN DAT HET oké is. Zo is ons geld terug.. Uiteraard werkt dit zo niet en zal er snel een deurwaarder aan onze deur staan.
Dus wordt onze hoop, verdriet en woede. Nooit zullen we dit bedrag nog bij elkaar kunnen sparen. Deels door onze manier van leven nu, deels door de crisis.
Ik besef maar pas de laatste maanden welke impact deze Arco-crisis op ons leven, op mijn mening over de christelijke zuilen en vooral op het vertrouwen in bankadviseurs heeft gekregen. Ik ben helemaal van mijn melk al weet ik dat wraak mezelf meer zal schaden dan de goed doen.
De zwarte sok komt misschien terug ?

Groet

Peter

Gepost door: peter | 15-05-12

Reageren op dit commentaar

Zelf bezitter van Arcopar aandelen. Spijtig voor onze kinderen van 20 en 18 jaar oud.
Stuur je blog zeker eens door naar Wouter Beke.
Mvg,
Frank,Veerle, Leander en Ruben

Gepost door: Frank Demets | 24-06-12

Reageren op dit commentaar

Proficiat U hbt dat goed verwoord ! ook wij hebben voor 11000 aandelen in Arco producten ! We zijn resp. 76 en 71 jaar - graag hadden wij een elektrische fiets gekocht - helaas kan dat niet van ons pensioen - als we het geld van arco hadden...dan kon het wel ! Ook stellen we ons de vraag : wat gebeurt er met het geld als wij overlijden alvorens er uitbetaald wordt ? Krijgen onze kinderen dat ? Een van onze kleinzoons is zwaar gehandicapt...die zou dat goed kunnen gebruiken ! Ondertussen is onze spaarrekening bij Belfius én leeg én weg !

Gepost door: Nadia Dhonddt | 05-07-12

Reageren op dit commentaar

Ik heb ook spaargeld in ARCO-aandelen. Het werd mij - zoals bij quasi iedereen - verkocht door Dexia als veilig sparen en later met staatsgarantie. Dit werd dan nog bevestigd door zogenaamde betrouwbare leidersfiguren (lees politici). Later werd - bij toeval juist toen we niet meer konden verkopen - via de pers duidelijk dat er toch een probleem is met Arcopar. Ondertussen moet ik mijn eerste officiële brief nog ontvangen wat er nu precies aan de hand is. voor de enen hebben we aandelen en moeten we het verlies maar slikken. Anderzijds kunnen we niet verkopen, want het zijn geen echte aandelen'. Verder hoor ik dat Arco failliet is verklaard. Ik dacht dat wij dan tenminste zouden worden uitbetaald, weliswaar met verlies, maar blijkbaar worden de CEO'en en andere bestuurders nog gewoon betaald om verder 'goed werk' te leveren. En ondertussen zeggen ze bij Dexia dat zij hier niets meer over weten. Nochtans sloten zijn een overeenkomst dat het spaargeld veilig was, duw wij werden wel degelijk misleid en bedrogen als leek. Hier moet toch - gezamenlijk - een rechtszaak mogelijk zijn met goede afloop. Vele goedgelovige burgers werden gewoon bedrogen door 'kenners'.

Gepost door: Geert | 31-07-12

Reageren op dit commentaar

Daarnet vernomen dat de RvS auditeur de overheidswaarborg nietig verklaart. Een massa kleine spaarders verliezen mogelijks een paar duizend euro. Laten we dit allemaal gebeuren?
Het minste dat we kunnen doen is als gedupeerden onmiddellijk alle banden met Belfius verbreken: geld afhalen en rekeningen opzeggen. Bovendien moeten we massaal ons ongenoegen met deze gang van zaken laten horen!

Gepost door: Maarten | 27-11-12

Reageren op dit commentaar

juist ! ben daar mijn ganse leven klant maar het beetje dat ik nog heb gun ik ze zeker niet meer ....dumpen die bank . jammer genoeg kan je nooit volledig weg met je hypothecaire leningen .

Gepost door: sabine | 28-11-12

Wanneer beslist wordt dat onze arcopar aandelen niks meer waard zijn, dan denk ik dat wij met zijn allen, onze tegoeden bij Belfius moeten weghalen.
Het zou goed zijn om nu reeds een aktie te ondernemen en te proberen zoveel mogelijke aandeelhouders te groeperen.
Zelf weet ik niet goed hoe dit te organiseren.
Per slot van rekenening is een dief die een andere naam aanneemt, nog steeds een dief.

Gepost door: Hugo Huysentruit | 28-11-12

Reageren op dit commentaar

inderdaad , ook mijn mening , maar wie neemt het innitiatief om zo iets op poten te zetten
Ik sluit me er zeker bij aan , ben er al mee bezig

Gepost door: marc | 29-11-12

Ik kan gewoon niet begrijpen dat er in ons land zo kinderachtig gehandeld en geregeerd wordt en dat er naar mekaar gewezen wordt, maar niemand die iets onderneemt. Kunnen wij als gedupeerden nu echt niets ondernemen of moeten wij in ons zogezegd democratisch landje zomaar met alles akkoord gaan?

Gepost door: Eva | 28-11-12

Reageren op dit commentaar

Ik vind dat alle gedupeerden in de arco affaire , hun spaarcenten en alle rekeningen bij belfius moeten leegmaken en naar andere banken trekken
Tenslotte is belfius een staatsbank geworden en het feit dat als iedereen zijn geld daar weghaalt , de staat wel iets zal moeten doen om een faillisement uit te sluiten
Dit is het enige wat de 800000 arco gedupeerden nog kunnen doen om iets te forceren

Gepost door: marc | 28-11-12

Reageren op dit commentaar

Zeer zeker eens met iedereen; alles weg bij Belfius maar ook bij alle aanverwante organisaties.
De staat zal weer moeten bijspringen, maar vergeet niet he tis ons belastinggeld dat daar voor gebruikt wordt.
Ergens blijven de gewone mensen toch steeds de dupe.

Gepost door: greta | 29-11-12

Reageren op dit commentaar

Aan al de Arco-gedupeerden: sluit jullie snel aan bij de reeds opgerichte groep => https://www.facebook.com/groups/286110488080426
Samen staan we sterk!
We kunnen dit niet zomaar laten gebeuren!

Gepost door: Madeleine | 01-12-12

Aan al de Arco-gedupeerden: er is al heel wat info te vinden op https://www.facebook.com/ArcoparWijWillenActie
Samen staan we sterk! We geven de hoop nog niet op!

Gepost door: Madeleine | 01-12-12

Reageren op dit commentaar

Ikzelf heb samen met mijn echtgenote en twee kinderen voor een totaal van 17600 euro stann bij arco. Als ze denken dat ik vertrouwen kan blijven hebben in de opvolger van dexia , namelijk belfius zijn ze volledig verkeerd. Mijn pensioenfonds bij dexia kan ik gratis laten overnemen door andere banken. Mijn E-rekening brengt zelfs meer op bij bepaalde andere banken.Mijn zichtrekening zal ik bij een andere bank plaatsen waar de betaalkaarten gratis zijn. Met mijn lopende leningen zal het misschien iets moelijker zijn, maar daarover ben ik ook al aan het onderhandelen. En dan zeg ik voorgoed vaarwel aan een bank die mijn jarenlange vertouwen niet waard was. Adieu!!

Gepost door: Danny | 30-12-12

Reageren op dit commentaar

Ook ik heb voor mijn vier dochters Arco's gekocht. Ik, bedoel mijn dochters verliezen waarschijnlijk dus elk zo'n 3000 REuro. Geld dat ze goed hadden kunnen gebruiken om in deze periode van crisis van start te gaan in't leven. Maar hoe zit het nu eigenlijk met ARCO??? Het laatste wat we hoorden is dat een gedupeerde van de Raad Van State de staatswaarborg als onwettig had bestempeld. De Belgische Staat had daarna 30 dagen om te reageren. Deze 30 dagen zijn AL LANG VOORBIJ! En het blijft stil vanwege onze regering. Eerst Ford, nu ArcelorMittal: daar staat het nieuws nu vol van. Niet dat het niet erg is voor die paar duizend mensen dat ze hun werk verliezen maar bij de Arco affaire gaat het over 800.000 mensen en kinderen.
Ook ik heb het besluit genomen om met zoveel mogelijk rekeningen en spaarboekjes weg te gaan bij DEXIA. Enkel mijn hypothecaire lening daar weghalen is moeilijk! Verder zal ik me zeker aansluiten bij de facebook pagina.
https://www.facebook.com/ArcoparWijWillenActie
Toch wil even een bedenking maken...Wat zijn wij Belgen toch dankbare slachtoffers! Wij slikken maar. Ik denk dat moest zoiets in een ander land gebeuren dat dan de mensen MASSAAL op't straat zouden komen. Het moet toch kunnen om ergens een weekend dag vast te leggen om een masale betoging op poten te zetten. Of zijn wij allemaal zo rijk en welgesteld dat we niet geven om 12000 euro? Ik alvast niet!
Ik blijf erbij, wij Belgen zijn veel te braaf! En we laten ons steeds in de luren leggen door politici zoals Leterme en Dehaene. Zij hebben de schaapjes al lang op het droge. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. En dit met ONZE SPAARCENTJES. Want het geld dat wij in ARCO gestoken hebben is heus niet opgestookt! Het is aan de vingers van de super rijken blijven plakken.

Gepost door: Driesen | 28-01-13

Reageren op dit commentaar

Beste
Kunnen we ons niet groeperen en naar de rechtbank gaan voor misleidende info

Gepost door: Thi | 19-02-13

Reageren op dit commentaar

Er bestaan al facebookgroepen waar je je kan bij aansluiten om gecoordineerde actie te ondernemen.

Gepost door: Peter Dejaegher | 19-02-13

Reageren op dit commentaar

Volgend jaar zijn er verkiezingen en ik hoop dat de gedupeerden van arco de politieke partij die ons bedrogen en bestolen heeft een koekje van eigen deeg gaat geven ! Hopelijk gaan de ongeveer 700000 kiezers met arcoparaandelen een bepaalde partij de rug toe keren en zo wraak te nemen op deze bedriegers en politieke profiteurs . Hopelijk worden wij voor de verkiezingen volledig terugbetaald want deze komedie heeft reeds lang genoeg geduurd .

Gepost door: georges | 13-11-13

Reageren op dit commentaar

Minister van financien, de heer Geens wil de spaarboekjes aanpakken, meer bepaald, de spreiding van onze spaarcenten. Dat hij, godverdomme, eerst eens werk maakt van de teruggave van onze gespaarde arcoparcentjes en dat van onze zoon (door ons gespaard voor zijn studies) !

Gepost door: Let | 20-12-13

Reageren op dit commentaar

acv dvv cd&v en alle ander zogenaamd christelijke schijnhijlige clubjes zouden beter vóór de verkiezingen maken dat de arbeiders hun spaarcenten terugkrijgen. Zo zouden ze misschien nog wat stemmen kunnen binnenhalen.Na de stemming verdwijn alles toch in de christelijke doofpot. Mijn stem hebben ze alvast niet meer

Gepost door: Verstraete | 10-03-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.